Privacybeleid

Indien je onze website bezoekt geldt onderstaand privacybeleid.  De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is

Voyeur X.

Kruisplein 312

3012 CC Rotterdam

KvK 70648239

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Voyeur X van klanten verwerkt, voor welke doeleinden Voyeur X deze gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslagen Voyeur X deze gegevens verwerkt.

  • Als je een bestelling doet op de site, verwerkt Voyeur X de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Voyeur X voor het afhandelen van je bestelling en het beheren van jouw account.        

  • Voyeur X verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.

  • Daarnaast zal Voyeur X, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Voyeur X producten.

  • Wil je geen nieuwsbrief van Voyeur X meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onder aan de nieuwsbrief.

  • Verder maakt Voyeur X gebruik van cookies die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens zijn te kwalificeren. Zie hiervoor ons cookiestatement

2. Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Voyeur X is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Voyeur X gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiele administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Voyeur X een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

 3. Minderjarigen

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar kun je je niet inschrijven voor nieuwsbrieven

 4. Gebruik persoonsgegevens door derden

Voyeur X deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve

  • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven

  • Indien Voyeur X daartoe wettelijk is verplicht

  • Voor de uitvoering van jouw bestelling, bijvoorbeeld aan betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren

  • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij

  • met partijen die voor Voyeur X als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Overdracht onderneming

Voyeur X kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

6. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 

7. Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht een machine leesbare sub set op te vragen van je [XXXX] gegevens om deze elders te kunnen opslaan.

Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken. Je hebt ook te allen tijde het recht je te verzetten tegen gebruik van jouw gegevens voor Direct marketing doeleinden en ook je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor nieuwsbrieven kun je te allen tijde intrekken.

8. Klarna

Om u Klarna's betalingsopties te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de beschikbare betalingsopties kunnen worden aangeboden. Algemene informatie over Klarna kunt u hier vinden. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacy verklaring.

9. Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan contact@voyeurx.nl 

Ook kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Wijziging van de privacyverklaring

Voyeur X behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

Indien je gebruik maakt van onze webshop, kan Voyeur X de persoongegevens die je verstrekt en gegevens over jouw gebruik van de site verwerken. De verantwoordelijke voor deze verwerking conform de Wet bescherming persoonsgegevens is Voyeur X.

 

Welke Persoonsgegevens gebruikt Voyeur X en waarvoor?

 

Het uitvoeren van bestellingen

Wanneer je een bestelling doet, verwerkt Voyeur X jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, order- en betaalgegevens. Indien je een account aanmaakt, registreert Voyeur X daarnaast je wachtwoord. Voyeur X gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van bestellingen en het beheren van jouw account.  

De gegevens die nodig zijn voor het doen van bestellingen worden bewaard tot twee jaar na het afhandelen daarvan. Indien je een account hebt aangemaakt, bewaart Voyeur X je accountgegevens tot 2 jaar nadat dat je de account beeindigt. Financiele gegevens bewaart Voyeur X tot 7 jaar na het afhandelen van de bestelling.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn voor het sturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden bewaard zolang je bent ingeschreven en een jaar daarna. Gegevens over fraude kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen en om te voldoen aan de regels van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel.

 

Verjaardagen

Ook kan Voyeur X vragen om je geboortedatum en het geslacht, zodat Voyeur X jou op je verjaardag een passende attentie kan sturen.

 

Advertenties en nieuwsbrieven

Daarnaast kan Voyeur X jouw gegevens met jouw toestemming ook gebruiken om je per e-mail nieuwsbrieven te sturen en advertenties te tonen met informatie en aanbiedingen van Voyeur X producten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site.

Indien je gebruik maakt van onze webshop registreert Voyeur X ook jouw Ip-adres om de juiste taal en valuta te kunnen laten zien

Indien je toestemming hebt gegeven voor het toesturen van nieuwsbrieven, bewaart Voyeur X jouw gegevens tot 2 jaar nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld. Voor het aanmaken van jouw interesses wordt de bestelhistorie tot 24 maanden geleden in aanmerking genomen.

 

Derdenverstrekking

Voyeur X verstrekt jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, behalve indien zij daartoe wettelijk is verplicht of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie zij fuseert of door wie ze zal worden overgenomen.

Verder kan Voyeur X bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals IT leveranciers die de webshop hosten of nieuwsbrieven voor Voyeur X versturen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met Voyeur X verplicht jouw gegevens alleen in opdracht van Voyeur X en voor de doeleinden genoemd in dit privacystatement te gebruiken en om jouw gegevens adequaat te beveiligen.

 

Inzage, correctie en verzet

Als jij wilt weten welke gegevens Voyeur X heeft verzameld, je deze gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen  of als jij niet wil dat Voyeur X jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact op met contact@voyeurx.nl

 

Nieuwsbrief

Wil je geen nieuwsbrief van Voyeur X meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. 

Beveiliging

Voyeur X bewaart jouw gegevens op eigen servers die fysiek en met firewalls en wachtwoorden zijn beveiligd. Alleen Voyeur X medewerkers die dat voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden nodig hebben, kunnen jouw gegevens inzien. Alle medewerkers van Voyeur X met toegang tot jouw gegevens zijn bovendien verplicht deze geheim te houden. Leveranciers van Voyeur X die voor de uitvoering van dienstverlening toegang nodig hebben tot jouw gegevens zijn verplicht dezelfde beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers eveneens aan geheimhouding te binden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe links

Op de webshops van Voyeur X op www.voyeurx.nl kunnen links staan naar andere sites op internet of webshops die niet onder onze controle vallen. Voyeur X accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van de privacy of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert Voyeur X zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op de webpagina’s van Voyeur X staan.

 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de site van Voyeur X goed werkt, maakt Voyeur X gebruik van cookies. Als je ervoor kiest om cookies via je browser uit te schakelen, kun je niet meer alle functies van de webshop gebruiken. Meer hierover lees je in onze Cookie instellingen

 

Copyright

De inhoud van deze webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Voyeur X.

 

Vestigingsadres:

Kruisplein 3121

3012 CC Rotterdam

Nederland

E-mail: contact@voyeurx.nl

 

Kvk-nummer: 70648239

Let's stay in touch

Schrijf je in op onze nieuwsbrief, ontvang een € 10 shoppingvoucher voor je volgende aankoop.

arrow&v
Ik shop voor:
footer_marble_bg.jpg

Betaal gemakkelijk met:

OVER VOYEUR X

Wij verzenden via:

SERVICE

Veilig winkelen:

TIPS & ADVIES

VOLG ONS

© Voyeur X, 2019